Wszystkie wpisy

Raport częściowy z badań uczniów klas I-III szkół podstawowych Jeleniej Góry

Jak wiecie od wiosny namawiamy wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego dolnośląskich szkół do przeprowadzenia testów sprawności fizycznej wszystkich uczniów. 

Chcielibyśmy, żeby wyniki testów uzyskanych w programie Dolnośląski Eurofit pozwoliły nam już niedługo stworzyć dolnośląskie normy, dzięki którym moglibyśmy określać poziom sprawności każdego ucznia. Nam; bo w realizację Dolnośląskiego Eurofitu zaangażowała się Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i wiele dolnośląski szkół, a całemu projektowi patronuje Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Dzięki wielkiej pracy Kolegów z Zespołu Palcówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze i dzięki pomocy ze strony Urzędu Miejskiego Jeleniej Góry udało się przeprowadzić tuż przed wakacjami, i skończyć we wrześniu, badania wśród dzieci z klas I-III wszystkich jeleniogórskich szkół podstawowych. 

Z tych badań powstał Raport, który opracował prof. Jarosław Fugiel z AWF Wrocław i dr Anna Rohan-Fugiel z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jego treść przedstawiamy Wam tutaj. Pożyteczna lektura, po której wiemy, że ze sprawnością najmłodszych jeleniogórzan nie jest najgorzej, choć niektóre cechy warte byłyby poprawienia.

Bardzo prosimy nauczycieli z innych szkół Dolnego Śląska; i tych, którzy rozpoczęli badania, a jeszcze nie wprowadzili wyników oraz tych, którzy jeszcze testów nie zrobili o wykonanie ich do końca listopada. W grudniu będzie powstawał pierwszy Raport Dolnośląski ze wszystkich badań wykonanych do końca tego miesiąca. Mamy nadzieję, że zespół badawczy będzie mógł opracowywać go na podstawie jak największej próby.