Materiały pomocnicze

Dolnośląski Eurofit – ćwiczenia

Dokładny opis sposobu wykonania poszczególnych prób, sposób zapisania wyników oraz wykaz sprzętu potrzebnego do realizacji próby.

Próby Dolnośląskiego Eurofitu – instrukcje dla badanego

Dolnośląski Eurofit – sprzęt

Szanowny Nauczycielu, do wykonania prób będą Ci potrzebne przybory. Większość z nich masz w szkole, ale być może będziesz potrzebował zrobić, lub poprosić kogoś o zrobienie, trzech przyborów: równoważni, stołu do próby stukania w krążki oraz ławki do próby skłonu dosiężnego. Oczywiście możesz wykorzystać inne urządzenia, ale może warto wykonać prawidłowe; na pewno przydadzą się w przyszłości. Przedstawiamy rysunki ilustrujące sposób ich wykonania.

Próba 9 Beep Test – Oficjalna wersja pliku audio

Karta do notowania wyników

W tym miejscu zamieściliśmy szablon karty do wpisywania wyników. Kartę można pobrać i wydrukować (format: excel .xlsx oraz .pdf) w celu zapisywania wyników poszczególnych prób ucznia.

Instrukcja użytkownika platformy